NAŠE SLUŽBY

Naše společnost zajišťuje širokou škálu služeb v oblasti ostrahy majetku a osob. Pro naše klienty jsme schopni zajistit i další služby v oblasti facility managementu, jako jsou úklid, provoz recepce aj.

Níže jsou uvedeny pouze nejvyužívanější služby, které poskytujeme. V případě, že máte zájem o jakoukoliv službu v oblasti ostrahy majetku a osob, popř. facility managmentu, neváhejte se na nás obrátit

a sjednejte si bezplatnou schůzku.

 

FYZICKÁ OSTRAHA

Naši strážní mají zkušenosti z objektů, které patří mezi nejzabezpečenější v republice.

Nejčastější náplní práce fyzické ostrahy je:

 • kontrola a evidence osob, vozidel při vstupu a pohybu po areálu

 • obsluha bezpečnostních technologií (CCTV, EPS, EZH apod.)

 • pochůzková činnost včetně její evidence a vyhodnocení

 • hlášení a evidence zjištěných závad

 • komunikace se složkami IZS a řešení případných mimořádných událostí

dalibor_foto_edited_edited_edited.jpg

POŘADATELSKÁ SLUŽBA

Sportovní a kulturní akce zajišťujeme ze všech typů ostrahy nejdéle. Nejen proto jsme schopni zajistit jakoukoliv akci pořádanou kdekoli v České republice.

Nejčastější náplní práce pořadatelské služby je:

 • kontrola návštěvníků při vstupu na akci

 • kontrola veřejného pořádku

 • zamezení vstupu návštěvníků do nežádoucích prostor

 • ochrana majetku klienta

as_edited_edited_edited.jpg

MOBILNÍ PATROLA

Pěší, či motorizovaná patrola je v současné době velice populární služba. Lze ji objednat za zlomek ceny fyzické ostrahy a téměř plně ji ve Vašem objektu zastoupí. V praxi je využívána hlavně těmito způsoby:

 • může provádět pravidelné kontroly ve Vašem objektu a její výsledky evidovat a vyhodnocovat,


 • může být napojena na tísňové tlačítko ve Vašem objektu, aby dorazila v případě potřeby,

 • ve formě sdílené ostrahy, která je hojně využívaná v lokalitách s velkým množstvím obchodů, či barů, které sdílejí fyzickou ostrahu na stejném principu. 

Bezpečnostní stráž s psem